Compensation

We provide assistance to people claiming all types of compensation resulting, among other things, from events such as traffic accidents, medical errors, mining damage etc. We can also claim damages on your behalf based on other legal grounds.

We specialise in claiming compensation for damage to property and person as well as remedies (so-called compensation for pain). Our aim is to obtain compensation corresponding to the actual damage suffered by you (most often from an insurance or mining company).

When claiming damages at the pre-court stage, we conduct negotiations with the insurance or mining company on behalf of the Client and if we fail to reach an agreement, we take the case to court.

Our offer includes:

 1. analysing the actual damage;
 2. completing documents necessary for filing a claim to the insurance/mining company;
 3. reporting damage to the insurance/mining company;
 4. monitoring the timeliness of actions of the insurer/mining company to obtain compensation for our Clients as fast as possible;
 5. conducting negotiations with the insurance/mining company on behalf of the Client;
 6. taking the case to court and representing the Client in court and enforcement proceedings.

Experience has taught us that insurance/ mining companies often make advantage of the ignorance of their clients and their clients’ opponents as well as on the belief still persisting among people: ‘do not start a fight with ruthless insurance companies/mines that you cannot win’. Meanwhile, experience has taught us something completely different. A lot of cases concerning compensation that are conducted by us end with a satisfactory result for the Client at the pre-court stage.

We cooperate with translation agencies (sworn translators), so any translations necessary for the purposes of ongoing court proceedings are not a problem.

We encourage you to use our services.

Kancelaria  udziela pomocy osobom dochodzącym wszelkiego rodzaju odszkodowań wynikających m.in. z takich zdarzeń jak wypadki komunikacyjne, błędy medyczne czy szkody górnicze, ale nie tylko. Możemy w Państwa imieniu dochodzić odszkodowań wynikających także z wszelkich innych tytułów.

Zajmujemy się uzyskiwaniem odszkodowań zarówno za szkody w majątku jak i szkody na osobie, a także zadośćuczynień (tzw. odszkodowań za ból). Działamy po to, aby uzyskać dla Państwa (najczęściej od firmy ubezpieczeniowej lub zakładu górniczego) odszkodowanie adekwatne do rozmiaru zaistniałej szkody.

Dochodząc roszczeń w trybie przedsądowym, prowadzimy w imieniu Klienta negocjacje z firmą ubezpieczeniową czy zakładem górniczym, a dopiero jeśli tryb ten nie przyniesie rezultatów sprawa kierowana jest do sądu.

Nasza oferta obejmuje:

 1. analizę faktycznego rozmiaru szkody,
 2. skompletowanie dokumentów niezbędnych do zgłoszenia roszczenia w zakładzie ubezpieczeń/zakładzie górniczym,
 3. zgłoszenie szkody w zakładzie ubezpieczeń/zakładzie górniczym,
 4. monitorowanie terminowości działań ubezpieczyciela/zakładu górniczego w celu jak najszybszego uzyskania odszkodowania dla naszych Klientów,
 5. prowadzenie w imieniu Klienta negocjacji z zakładem ubezpieczeń/zakładem górniczym,
 6. skierowanie sprawy na drogę sądową i reprezentacja Klienta w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym.

Zakłady ubezpieczeń/zakłady górnicze często bazują na niewiedzy swoich klientów lub ich przeciwników oraz na pokutującym w społeczeństwie przekonaniu, że “z molochem ubezpieczeniowym/kopalnią nie warto zaczynać walki, bo i tak się nie uda”. Tymczasem praktyka pokazuje coś zupełnie innego. W wielu przypadkach dochodzenie odszkodowania na rzecz Klientów kancelarii kończy się już na etapie przedsądowym, wynikiem satysfakcjonującym Klienta.

Współpracujemy z biurami tłumaczeń (przysięgłych), więc wszelkie tłumaczenia na potrzeby toczących się postępowań, nie stanowią najmniejszego problemu.

Zapraszamy do korzystania z usług kancelarii.

Projekt i wykonanie: Ad-visions.pl Created by: Ad-visions.pl